Trường THCS Tây Phú được thành lập năm 1991. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương; sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Phòng GD&ĐT huyện Tây Sơn; sự đồng thuận cùng với ý chí quyết tâm, đoàn kết phấn đấu, nỗ lực vươn lên của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã phát triển tích cực.

Trường THCS Tây Phú là một địa chỉ được khẳng định về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau.      

Năm học 2019 - 2020, Hội đồng Sư phạm trường THCS Tây Phú có tất cả 39 người (CBQL: 02; giáo viên: 31 (kể cả TPT. Đội); nhân viên: 06). Trong đó, trình độ Đại học: 33; Cao đẳng: 02; Trung cấp: 03

1. Cán bộ quản lý:

- Cô    : Nguyễn Thị Hòa  - Hiệu trưởng

- Thầy:  Lý Xuân Phước   - Phó Hiệu trưởng

2. Nhân sự tổ Toán – Lý - Tin:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Võ Thị Thu Sương

Tổ trưởng

2

Võ Xuân Nam

Giáo viên

3

Võ Ngọc Quý

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên

5

Trần Ngọc Thạch

Giáo viên

6

Nguyễn Thị Trà My

Giáo viên

7

Phan Thị Kỳ Nhật

Giáo viên

8

Nguyễn Thị Hàn Ny

Giáo viên

9

Lê Thị Mỹ Duyên

Giáo viên

 

3. Nhân sự Tổ Văn - Sử:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Thu Thảo

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thúy Kiều

Giáo viên

3

Nguyễn Thị Ngọc

Giáo viên

4

Trần Thị Huyền

Giáo viên

5

Nguyễn Văn Hòa

Giáo viên

6

Hà Thanh Tuyền

Giáo viên

7

Lê Thị Thu Uyên

Giáo viên

 

4. Nhân sự Tổ Hóa - Sinh - Địa :

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Ty

Tổ trưởng

2

Khưu Thị Lệ Sương

Giáo viên

3

Nguyễn Thanh Ngân

Giáo viên

4

Lê Thị Thanh Thư

Giáo viên

5

Huỳnh Thị Thanh Vân

Giáo viên

6

Lê Thị Hồng Luyện

Giáo viên

 

5. Nhân sự Tổ Ngoại Ngữ - Năng khiếu

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Kim Thương

Tổ trưởng

2

Phan Văn Thoan

Giáo viên

3

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Tố Oanh

Giáo viên

5

Phan Ngọc Ẩn

Giáo viên

6

Phan Thị Hiền

Giáo viên

7

Lâm Nguyên Thành

Giáo viên

8

Trần Châu Ngân

Giáo viên

9

Phan Thanh Hảo

Giáo viên – TPT.Đội

 

6. Nhân sự Tổ Văn phòng:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phan Thị Thanh My

Tổ trưởng – Kế toán

2

Nguyễn Thị Tố Nga

Y tế – Thủ quỹ

3

Mai Thị Hồng Diễm

Văn thư

4

Phạm Thị Bình Tâm

NV.Thiết bị – CTCĐ

5

Nguyễn Thị Xuân Lịch

Nhân viên Thư viện

6

Trần Quốc Tuấn

Bảo vệ