Chi bộ trường THCS Tây Phú hiện nay có 21 Đảng viên. Trong đó, có: 19 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị.

Chi ủy gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c: Nguyễn Thị Hòa               - Bí thư Chi bộ

2. Đ/c: Lý Xuân Phước                 - Phó Bí thư

3. Đ/c: Nguyễn Thị Thu Thảo       - Chi ủy viên

Năm 2020, Chi bộ đã giới thiệu 2 quần chúng xuất sắc học lớp bồi dưỡng Cảm tình Đảng do Huyện ủy Tây Sơn tổ chức.